Motywacja pracowników – znaczenie i sposoby jej poprawy

Czym jest motywacja pracownika? Motywację pracownika definiuje się jako entuzjazm, poziom energii, zaangażowanie i ilość kreatywności, jaką pracownik wnosi do organizacji na co dzień. Motywacja wywodzi się od łacińskiego słowa „movere”, które dosłownie oznacza ruch. Wszystkie definicje, które przeczytałbyś w książkach lub słownikach, odnoszą się do faktu, że motywacją jest zachowanie i aby osiągnąć pożądane cele i rezultaty, trzeba to zachowanie ukierunkować.

Motywacja pracowników polega na tym, jak bardzo zaangażowany czuje się pracownik w połączeniu z celami organizacji i jak czuje się wzmocniony. Motywacja jest dwojakiego rodzaju:

  • Wewnętrzna motywacja
  • Zewnętrzna motywacja

Zmotywowani pracownicy są atutem organizacji, są wprost proporcjonalne do sukcesu organizacji. Motywacja jest niematerialna, trudna do zmierzenia i niezwykle trudna do kontrolowania, ale bardzo łatwa do ułatwienia, jeśli zostanie wykonana prawidłowo. Chodzi o intencję, intensywność i wytrwałość.

Motywacja pracownika przykłady i rodzaje

Istnieją dwa rodzaje motywacji, wewnętrzna i zewnętrzna. Organizacja musi zrozumieć fakt, że nie pracownicy są klonami, ale jednostkami o różnych cechach. W ten sposób skutecznie motywowanie pracowników będzie wymagało głębszego zrozumienia różnych rodzajów i sposobów motywowania.

Dzięki takiemu zrozumieniu będziesz mógł lepiej kategoryzować swoich pracowników i stosować odpowiednią motywację, aby zwiększyć poziom zaangażowania i satysfakcji pracowników. Niektórzy pracownicy lepiej reagują na motywację wewnętrzną, podczas gdy inni mogą lepiej reagować na motywację zewnętrzną.

Wewnętrzna motywacja

Motywacja wewnętrzna oznacza, że ​​jednostka jest motywowana od wewnątrz. On/ona ma chęć osiągania dobrych wyników w miejscu pracy, ponieważ wyniki są zgodne z jego/jej systemem przekonań.

Głęboko zakorzenione przekonania jednostki są zwykle najsilniejszymi czynnikami motywacyjnymi. Takie osoby wykazują wspólne cechy, takie jak akceptacja, ciekawość, honor, chęć osiągnięcia sukcesu.

Badania wykazały, że pochwały zwiększają wewnętrzną motywację, podobnie jak pozytywne opinie pracowników. Ale to wszystko powinno być zrobione z umiarem. Jeśli przesadzisz z którymkolwiek z nich, istnieje duże prawdopodobieństwo, że dana osoba straci motywację.

Jest to dobrze obserwowane u dzieci i używam tego jako przykładu, jeśli dzieci są nadmiernie chwalone za małe rzeczy, które mają robić na co dzień, ich poziom motywacji spada. Teraz, jeśli czytasz tego bloga, są duże szanse, że nie jesteś dzieckiem, chociaż zachęcamy dzieci do czytania dobrych treści, celem pisania tego bloga jest nadal skupienie się na dorosłych.

Dlatego jeśli jesteś menedżerem, przełożonym lub pełnisz funkcję przywódczą, prosimy o celowe przekazywanie opinii lub pochwał. Upewnij się, że jest to inspirujące, a Twoi pracownicy rozumieją Twoje oczekiwania.

Zewnętrzna motywacja

Motywacja zewnętrzna oznacza, że motywacja jednostki jest stymulowana przez czynniki zewnętrzne – nagrody i uznanie. Niektórzy ludzie mogą nigdy nie być zmotywowani wewnętrznie i tylko motywacja zewnętrzna będzie z nimi współpracować, aby wykonać zadania.

Badania mówią, że zewnętrzne nagrody mogą czasami zwiększać chęć osoby do uczenia się nowych umiejętności. Nagrody, takie jak premie, dodatki, nagrody itp. mogą motywować ludzi lub dostarczać namacalnych informacji zwrotnych.

Ale musisz też uważać na nagrody zewnętrzne! Zbyt wiele rzeczy może być szkodliwych i jako kierownik lub przełożony musisz mieć jasność, w jakim stopniu będziesz motywować swoich pracowników do realizacji celów organizacyjnych.