Funkcje marketingu w przedsiębiorstwie.

Funkcje systemu marketingowego mogą być postrzegane jako określone obszary działalności marketingowej. W tym artykule wyjaśniamy funkcję analityczną i funkcje produkcji w marketingu.

Analityczna funkcja marketingu.

Funkcje marketingu znajdują krótkie odzwierciedlenie w badaniu rynku zbytu, a funkcja analityczna jest jedną z pierwszych, która ze wszystkich możliwych rynków wybiera rynek niezbędny do sprzedaży produktów i klasyfikuje je według następujących parametrów.

 1. Potencjalna zdolność istniejącego rynku do konsumpcji produkcji przedsiębiorstwa.
 2. Sposoby inwestowania, które mogą być wykorzystane do wpływania na warunki rynkowe
 3. Możliwości regulacji rynku
 4. Położenie geograficzne rynku produktowego
 5. Weryfikacja zasadności znalezionego rynku zbytu dla produktów.

Funkcje marketingu produkcji.

Funkcje marketingu produkcyjnego są następujące.

 1. Wprowadzenie na rynek nowego produktu w oparciu o wyniki funkcji analitycznej.
 2. Organizowanie sprawnego dostarczania materiałów i surowców do produkcji nowych wyrobów.
 3. Monitorowanie i zarządzanie poziomem jakości produkowanych wyrobów.

Marketing i jego znaczenie dla zarządzania.

Poszczególne funkcje marketingu są niezbędne dla firm, które chcą osiągnąć dobry poziom sprzedaży, ponieważ określają najbardziej dochodowe obszary rozwoju produkcji. W dziedzinie zarządzania, marketing jest realizowany w następujący sposób.

 1. Określenie udziału w rynku produktów wytwarzanych przez firmę.
 2. Znajomość wszystkich mocnych stron produktu, aby móc z powodzeniem konkurować z innymi produktami o podobnej produkcji.
 3. Systematyczna obserwacja popytu rynkowego w porę informuje kierownictwo firmy o potrzebie wyprodukowania nowego wyrobu tej samej kategorii o rozszerzonych parametrach, lub o zupełnie nowym przeznaczeniu.

Zysk generowany przez przedsiębiorstwo jest uważany za główny wskaźnik jego efektywnego działania. Funkcje marketingowe są wykorzystywane do monitorowania przychodów generowanych przez produkty firmy.